S


Postępowanie administracyjne


  • Reprezentowanie przed organami administracji rzÄ…dowej i samorzÄ…dowej. 
  • Doradztwo w zakresie postÄ™powania przed tymi organam.
  • ZastÄ™pstwo procesowe przed sÄ…dami administracyjnymi.