S


Prawo medyczne i farmaceutyczne


  • Doradztwo prawne i reprezentacja procesowa w sprawach zwiÄ…zanych ze szkodÄ… wynikÅ‚Ä… z bÅ‚Ä™du medycznego.
  • Pomoc przy zakÅ‚adaniu i prowadzeniu niepublicznego zakÅ‚adu opieki zdrowotnej.
  • Reprezentacja podmiotów w zakresie zawierania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.