S


Prawo gospodarcze i handlowe


Doradztwo i obsÅ‚uga  przedsiÄ™biorstw w zakresie zakÅ‚adania i prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, a także zastÄ™pstwo procesowe w sprawach sÄ…dowych. 
W szczególnoÅ›ci: 
  • sporzÄ…dzanie umów zaÅ‚ożycielskich spóÅ‚ki, 
  • wpis do KRS, 
  • przygotowywanie umów z pracownikami i kontrahentami.