S


Prawo cywilne, spadkowe i rodzinne


  • Doradztwo prawne i reprezentacja procesowa w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego.
  • Przygotowywanie umów majÄ…tkowych małżeÅ„skich, testamentów.
  • Dochodzenie odszkodowaÅ„ od towarzystw ubezpieczeniowych m.in.  OC, AC, NW;