Tomasz GostyƄski
adwokat / attorney-at-law


Absolwent WydziaƂu Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 r. adwokat w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej,


Absolwent WydziaƂu Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 r. adwokat w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej,