Adam Kaczmarski
adwokat / attorney-at-law


Absolwent WydziaƂu Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. zostaƂ wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. 

Absolwent WydziaƂu Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. zostaƂ wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.